Qui som?

La Xarxa pels Drets Socials de Girona és una organització ciutadana d’enllaç entre diverses entitats (sindicals, associacions veïnals, ONG solidàries, plataformes de persones afectades i altres), de cara a la promoció de lluites i accions en defensa de l’exercici real per part de tota la ciutadania dels drets socials fonamentals (seguretat social, salut, habitatge, educació i participació en la cultura, treball digne i drets laborals) proclamats a la Declaració Universal dels Drets Humans.

En aquest sentit, la lluita pels drets socials és indestriable de la lluita per la resta de drets personals, cívics i nacionals, també proclamats universalment com a tals, i en conseqüència, de la lluita contra tota mena de discriminació, marginació, dominació, opressió, explotació i espoli.

Lluitem perquè tots els ciutadans i ciutadanes disposem d’un sistema efectiu de seguretat social (pensions/subsidis dignes, renda bàsica universal, …) , tinguem el dret garantit a la salut (per un sistema sanitari públic, gratuït i de qualitat ), assolim el dret a un habitatge digne (l’habitatge no és un negoci especulatiu,és un dret; tota persona ha de poder accedir a un habitatge en condicions amb preu just i assequible; no volem que els bancs ens facin culpables de les seves estafes, lluitem per la dació en pagament; per un lloguer just, accedim per igual a l’educació i a la participació en la cultura (per una educació catalana, pública, gratuïta i de qualitat), podem tenir un treball digne (amb els drets laborals i sindicals reconeguts universalment i que actualment se’ns estan retallant o suprimint).

Com ja s’ha dit defensem de manera indestriable la resta de drets personals i col•lectius, i en aquest sentit el dret a decidir ha de ser un dret individual i col•lectiu garantit. Entenem que les persones i els pobles tenim el dret permanent a decidir el nostre futur en llibertat. Treballem per una societat justa i igualitària, com a base d’un país, el nostre, plenament lliure i solidari.

Aquests són els pilars que ens dignifiquen com a persones i han de ser els pilars de la nostra societat. Els actuals atemptats contra aquests drets ens porta a ajuntar forces per a fer-hi front. No volem permetre un retrocés en cap d’aquests drets i la nostra lluita és per a poder exercir-los amb total llibertat.

cropped-cropped-557614_539497186075737_215797199_n11.jpg